Charles Bukowski om censur

”Censur är verktyget för dem som har behovet att dölja aktualiteter från sig själva och från andra.” – Charles Bukowski (1920-1994)