Hannah Arendt om objektivitet

”Endast i vår frihet att tala med varandra framträder världen (…) i sin objektivitet och synlighet från alla sidor.” – Hannah Arendt (1906-1975)