Thomas Jefferson om vänskap

”Jag har aldrig sett meningsskiljaktigheter inom politik, inom religion, inom filosofi, som orsaker till att bryta med en vän.” – Thomas Jefferson (1743-1826)