Elise Rydahl från Föreningen Förvildade Katter

Jash intervjuar Elise Rydahl som är ordförande i Föreningen Förvildade Katter (FFK) i Malmö. Samtalet handlar framför allt om föreningens historia, arbete och vilka utmaningar man ställs inför när man arbetar ideellt med katter.

Följ FFK via deras Facebook-konto eller via deras hemsida. De kan även följas via deras Instagram och de aktuella annonserna finns på Blocket.