Avslutning och slutsatser

21 maj 2020

Neutral Media har varit en intellektuellt utmanande, kreativ och spännande resa att genomföra.

Även om det inte finns någon idag är jag helt säker på att det faktiskt är möjligt att driva en genuint objektiv medieplattform. Det är dock ett omfattande projekt som kräver dels kapital, dels ett helt nytt sätt att tänka på. (Något i stil med bl.a. en journalist per riksdagsparti, obligatorisk objektivitets-check och möten innan publicering, fullständig finansiering genom statligt presstöd, ingen reklam eller andra privata intressen, en stark vilja att utbilda med renodlad fakta m.m. Det borde inte vara så svårt att uppnå med en plattform som inte ägs av privata intressen.)

Kanske kommer denna idé i framtiden att helt eller delvis realiseras? Vem vet!

Den mest extrema och fanatiska politiska rörelsen i Sverige idag måste vara Nordiska Motståndsrörelsen. Därför känns samtalet mellan en av rörelsens ledande gestalter och vanliga människor som ett intressant videoklipp att avsluta detta experimentella projekt på. Jag kan rysa när jag läser vad vissa medlemmar i NMR (eller Revolutionära Fronten) har gjort eller vad de tycker. Men att låta samtliga medborgare tala fritt är en självklarhet för mig. Av samma anledning blir det något ironiskt (men högst relevant) att runda av med ett citat från Noam Chomsky.

Kanske är det så viktigt för mig eftersom jag har rötter från Polen.

Neutralmedia.se kommer åtminstone finnas kvar till 2021. Därefter är det lite oklart med lösningen kring webbhotell och domännamn. Hemsidan kommer oavsett finnas kvar i Internets tidsmaskin på ett eller annat sätt. Projektet har dessutom omnämnts i artiklar, en bok och varit med i en dokumentärfilm vilket blivit en del av projektets förevigande. Jag kan fortfarande kontaktas vid förfrågningar av olika slag.

Hälsningar,
Jash Doweyko-Jurkowski

PS: Till alla ni mindre politiskt korrekta hobbypolitiker, rebeller och systemkritiker av olika slag som blir avstängda från Youtube, Twitter, Facebook m.m. Vad gnäller ni för? De är alla privata företag som bestämmer sina regler själva. Använd andra plattformer eller håll flabben.